Privacy Policy

  • Home /
  • Privacy Policy

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental la naturalresearch.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre prin site-ul nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

naturalresearch.ro este denumirea comercială al Natural Research S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Podari, str. Dunării, nr. 31b, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J16/455/2001, cod unic de înregistrare fiscală RO14039582. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.
Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul naturalresearch.ro cu protecția datelor la adresa de e-mail office@naturalresearch.ro, prin formularul de contact de pe site-ul nostru sau prin poștă/curier la adresa Podari, str. Dunării, nr. 31b - cu menţiunea: în atenţia responsabilului cu protecţia informaţiilor cu caracter personal.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. când ne contactați folosind formularul de contact de pe site-ul naturalresearch.ro ne trimiteti: numele și prenumele, numarul de telefon, adresa de e-mail, subiectul solicitării și mesajul dvs.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cel mult un an. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2 si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.
Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus.

About Us

The institute is designed to provide key scientific resources to advance development and manufacturing capacity in the field of human biotechnology, by providing a network for researchers involved with different aspects or fields. The institute will act as a central hub that coordinates research activities across several areas related either directly (development), indirectly through collaborations between scientists from various disciplines, or collectively via multiple channels.

Our Contacts

31b Dunarii Street, Podari 207465,
Dolj, România

+4 0351.407.543